O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

STUDIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA KWASU L- ASKORBINOWEGO DO KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ MASŁA I RYNKOWYCH MIESZANYCH PRODUKTÓW MLECZNO- ROŚLINNYCH PODCZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Publikacje » Nauki ekonomiczne

STUDIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA KWASU L- ASKORBINOWEGO DO KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ MASŁA I RYNKOWYCH MIESZANYCH PRODUKTÓW MLECZNO- ROŚLINNYCH PODCZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Regina Borek- Wojciechowska
2009, wyd. I, format B5, stron 152, 42 zł

 

W książce wyodrębniono dwie zasadnicze części. Pierwsza to część wstępna, teoretyczna. Dokonano w niej wprowadzenia w problematykę dotyczącą zastosowania kwasu L- askorbinowego w przemyśle spożywczym. Przedstawiono możliwości wykorzystania tego kwasu w branżach, w których jest on najczęściej stosowany. W tej części pracy dokonano także prezentacji roli, jaką pełni kwas L- askorbinowy w organizmie człowieka. Zawarto tu również informacje literaturowe dotyczące budowy masła oraz możliwości modyfikacji składu tłuszczu mlecznego. Kolejna część publikacji to część empiryczna. Przedstawiono w niej materiał wykorzystany do badań, metody zastosowane w badaniach wstępnych oraz badaniach podstawowych. Część ta została poprzedzona przedstawieniem celu, hipotez oraz zakresu badań. Ostatnia część książki dotyczy zagadnień społeczno- ekonomicznych istotnych z punktu widzenia realizowanego tematu. W części tej nakreślono sytuację na rynku masła i mieszanych produktów tłuszczowych mleczno- roślinnych w Polsce. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę pracy, w celu określenia tendencji dotyczących preferencji oraz spożycia masła i tłuszczów mieszanych mleczno- roślinnych przez polskich konsumentów.

SPIS TREŚCI

Wstęp

 

Rozdział I. Zagadnienie w świetle piśmiennictwa 

1.1. Stosowanie i znaczenie kwasu L-askorbinowego

1.1.1. Zastosowanie kwasu L-askorbinowego w wybranych branżach
przemysłu spożywczego

1.1.1.1. Przemysł piekarniczy

1.1.1.2. Przemysł mięsny

1.1.1.3. Przemysł owocowo-warzywny

1.1.1.4. Przemysł mleczarski

1.1.2. Znaczenie kwasu L-askorbinowego dla organizmu człowieka

1.1.2.1.Wolne rodniki w organizmie człowieka a kwas L-askorbinowy

1.1.3. Zastosowanie kwasu L-askorbinowego w terapii

1.1.4. Właściwości fizyko-chemiczne kwasu L-askorbinowego

1.2. Masło i mieszane produkty tłuszczowe

1.2.1. Budowa i skład chemiczny masła

1.2.2. Mieszane produkty tłuszczowe

 

Rozdział II. Cel, hipotezy i założenia badawcze

 

Rozdział III. Materiał i metody badań

3.1. Materiał doświadczalny

3.2. Metody badań

3.2.1. Metody badań wstępnych

3.2.2. Metody badań podstawowych

3.2.3. Zastosowane metody analizy statystycznej

 

Rozdział IV. Wyniki i ich dyskusja

4.1. Charakterystyka badanych produktów

4.1.1. Charakterystyka podstawowych parametrów badanych produktów 

4.1.2. Skład kwasów tłuszczowych badanych produktów

4.2. Analiza wpływu dodatku kwasu L-askorbinowego na zmiany
przechowalnicze badanych produktów

4.2.1. Zmiany liczby nadtlenkowej w badanych produktach

4.2.2. Zmiany kwasowości tłuszczu w badanych produktach

4.2.3. Zmiany kwasowości plazmy w badanych produktach

4.3. Porównanie szybkości procesów oksydacji i hydrolizy w badanych
produktach

4.4. Analiza wpływu dodatku kwasu L-askorbinowego na zmiany
przechowalnicze wybranych kwasów tłuszczowych

4.4.1. Wpływ dodatku kwasu L-askorbinowego na wybrane nasycone
kwasy tłuszczowe

4.4.1.1. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe

4.4.1.2. Kwasy tłuszczowe C:12 i C:14

4.4.2. Wpływ dodatku kwasu L-askorbinowego na kwasy
z rodziny NNKT

4.4.3. Wpływ dodatku kwasu L-askorbinowego na sprzężony
kwas linolowy (CLA) i  kwas wakcenowy

4.5. Zmiany organoleptyczne badanych produktów zachodzące
w trakcie przechowywania

4.6. Społeczno-ekonomiczne aspekty dotyczące spożycia tłuszczów

4.6.1. Tendencje na rynku masła i tłuszczów mieszanych w Polsce

4.6.2. Opinia konsumentów na temat spożycia tłuszczów
do smarowania pieczywa

4.6.3. Potencjalne efekty dotyczące zastosowania kwasu L-askorbinowego
do kształtowania jakości zdrowotnej  masła i mieszanych produktów
tłuszczowych przeznaczonych do smarowania pieczywa

4.6.3.1. Ekonomiczne aspekty związane z jakością zdrowotną
             tłuszczów

4.6.3.2. Skutki finansowe leczenia nowotworów jelita grubego

Podsumowanie i wnioski

Literatura

Załączniki

Summary

 

 

 

 


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d