O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ

Publikacje » Nauki ekonomiczne

MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ

Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Misala
2006, wyd. I format A4, stron 388, 47,25 zł


Celem pracy jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi podstawowych zagadnień dotyczących teorii i praktyki funkcjonowania gospodarki otwartej. Praca zawiera odpowiednio części teoretyczne, jak i omówienie doświadczeń praktycznych.Praca składa się z pięciu części i odpowiednich rozdziałów dotyczących najważniejszych kwestii z zakresu omawianych zagadnień.W części pierwszej przedstawione zostały przede wszystkim odpowiednie definicje oraz cele polityki ekonomicznej w gospodarce otwartej, a także podstawowe sposoby mierzenia skutków ich realizacji.Na treść drugiej części składają się teoretyczne rozważania dotyczące związków między równowagą zewnętrzną rozumianą jako długookresowa równowaga bilansu płatniczego danego kraju a równowagą na krajowych rynkach produktów i czynników wytwórczych.Część trzecia przedstawia cele i zasady funkcjonowania kilku najważniejszych międzynarodowych organizacji wpływających na kształtowanie się procesów dostosowawczych we współczesnej gospodarce światowej.Część czwarta to konfrontacje dotychczasowych rozważań teoretycznych z praktyką funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej, w ramach której ma się rozwijać gospodarka narodowa każdego z krajów.Kolejne rozdziały to m.in.: kształtowanie się współczesnej międzynarodowej wymiany towarami i usługami czy rozważania z zakresu tzw. makroekonomii ekologicznej.Książka jest efektem kilkuletnich badań i doświadczeń zebranych w czasie prowadzenia wykładów i ćwiczeń z przedmiotów "międzynarodowe stosunki gospodarcze", "finanse międzynarodowe", "współczesne teorie wymiany międzynarodowej".


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d