O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

ESEJE Z POLITYKI GOSPODARCZEJ I RYNKÓW FINANSOWYCH

Publikacje » Nauki ekonomiczne

ESEJE Z POLITYKI GOSPODARCZEJ I RYNKÓW FINANSOWYCH

Redakcja Naukowa

Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Grażyna A. Olszewska

2009, wyd. I, format B5, stron 336, 31,50zł

 

Książka składa się z czterech części i jest zbiorem esejów poświęconych różnym aspektom polityki gospodarczej, rozwoju gospodarczego, funkcjonowania rynków finansowych z uwzględnieniem wpływu kryzysu gospodarczego.

Pierwsza część dotyczy polityki gospodarczej makroekonomicznych warunków rozwoju gospodarczego. Część druga obejmuje eseje poświęcone uwarunkowaniom mikroekonomicznym rozwoju gospodarczego. Część trzecia została poświęcona w całości różnym zagadnieniom związanym z rynkami finansowymi i inwestowaniem. Część czwarta obejmuje eseje traktujące o roli mediów i Public Relations w warunkach kryzysu finansowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I

POLITYKA GOSPODARCZA I MAKROEKONOMICZNE WARUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

ZMIANY W POZIOMIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2001-2005 – Witold Rakowski

 

WPŁYW CYKLU KONIUNKTURALNEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ SALDA BUDŻETOWEGO W WYBRANYCH KRAJACH  EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – Bernadetta Baran

 

PERSPEKTYWY FINANSÓW SEKTORA PUBLICZNEGO  (STUDIUM PORÓWNAWCZE) – Krystyna Piotrowska-Marczak, Jarosław Marczak

 

MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A PRZEPŁYWY KAPITAŁU W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ – Aneta Kosztowniak

 

EXCHANGE RATE AND ITS IMPACT ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY – Aleksander Zadoya

 

UWARUNKOWANIA PRAWNO – INSTYTUCJONALNE  POLITYKI MONETARNEJ NBP W OKRESIE TRANSFORMACJI – Tomasz Grabia

 

SYSTEMY EMERYTALNE W EUROPIE – ISLANDIA – Jarosław Poteraj

 

CZĘŚĆ II
MIKROEKONOMICZNE WARUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

ANALIZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W ŚWIETLE SPRAWOZDAŃ PODMIOTÓW ZAMAWIAJĄCYCH – Wacława Starzyńska

 

POTENCJAŁ ROZWOJOWY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW A INTEGRACJA POLSKI Z UGW W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH – Justyna Wiktorowicz, Elżbieta Roszko-Grzegorek

WSPÓLNY RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ A KWESTIA HARMONIZACJI PODATKU OD DOCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTW – Urszula Kosterna

 

PRZERZUCALNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW KORPORACYJNYCH – Jarosław Cwyl

 

ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA W OKRESIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO – Piotr Korneta

 

RYNEK USŁUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE W ASPEKCIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO – Barbara Fiedoruk

 

CZĘŚĆ III
RYNKI FINANSOWE

 

DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKETS AND ECONOMIC GROWTH: CASE OF POLAND, GREECE, ITALY, IRELAND – Sławomir I. Bukowski

 

ANALIZA PORÓWNAWCZA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Z WYBRANYMI GIEŁDAMI EUROPEJSKIMI - Łukasz Zięba

 

KONCEPCJA SHARPE’A WYZNACZANIA STOPY ZWROTU PORTFELA A METODA PROGNOZOWANIA NA PODSTAWIE JEDNORÓWNANIOWEGO LINIOWEGO MODELU EKONOMIETRYCZNGEO – Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński

 

ZASTOSOWANIE FUNKCJONAŁU KWANTYLOWEGO W SZEREGU CZASOWYM PARETO DO MODELOWANIA RYZYKA I KRZYWYCH LORENZA – Wiesław Dziubdziela.

VOLATILITY INDEPENDENCE OF THE ‘SPOT’ AND ‘FUTURES’ DAX STOCK PRICE INDEX THROUGH AN ERROR  CORRECTION APPROACH – Galanis Dimitrios, Dimitrios Kalimeris, Nicholas Papasyriopoulus, Athanasios Koulakiotis

 

AN INVESTIGATION OF THE IMPACT OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRSS) ON THE USEFULNESS OF FINANCIAL REPORTS FROM  INTERNAL USERS’ PERSPECTIVE: THE CASE OF A GREEK MEDIUM-SIZED ENTITY – Elizabeth Mantzaris, Ioannis Mantzaris

 

ZNACZENIE POŚREDNICTWA FINANSOWEGO WE WSPÓŁPRACY KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z BANKAMI – Jarosław Banaś

 

FRANCHISING IN THE GREEK COMMERCIAL BANKS – Pantelis F. Kzrmiyoglou. 294

KAPITAŁ INTELEKTUALNY W DOBIE KRYZYSU NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH + Barbara E. Kozłowska

CZĘŚĆ IV
PUBLIC RELATIONS W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKACH FINANSOWYCH

ROLA MEDIÓW W ZARZĄDZANIU SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ NA RYNKACH FINANSOWYCH – Michał Macierzyński, Wiesław Macierzyński

PUBLIC RELATIONS W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM W OKRESIE IX – XII 2008 – Gerard Parzelski

 


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d