SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

Wojciechowski Jerzy

WYDZIA」 » Pracownicy » Lista

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Puウaskiego w Radomiu

Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
ul. Malczewskiego 29,  26-600 Radom


 

 

dr hab.  inソ. Jerzy WOJCIECHOWSKI, prof. UTH Rad.

 

Katedra Elektrotechniki

Pok. 24/224
tel. 48 361-77-53
e-mail:
j.wojciechowski@uthrad.pl

 

 ► Dziaウalnoカ naukowa

     a) wyksztaウcenie:

 • magister inソynier  - Politechnika Lubelska, Wydziaウ Elektryczny, 1992
 • doktor nauk technicznych - Politechnika Warszawska, Wydziaウ Elektryczny, 2004
 • doktor habilitowany nauk technicznych - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puウaskiego w Radomiu, 2020

     b) specjalnoカ naukowa:

 • Trakcja elektryczna
 • Odzysk energii elektrycznej w trakcji elektrycznej
 • Elektroenergetyka przemyslowa
 • Jakoカc energii elektrycznej

     c) zainteresowania naukowe, obszary dziaウa:

 • Trakcja elektryczna
 • Odzysk energii elektrycznej w trakcji elektrycznej
 • Elektroenergetyka przemyslowa
 • Jakoカc energii elektrycznej

 

Publikacje (wykaz publikacji)

 

► Dziaウalnoカ Dydaktyczna

Wykウadane przedmioty:

 • Elektroenergetyczne sieci i urzアdzenia przemysウowe
 • Technika wysokich napi
 • Inソynieria materiaウowa
 • Podstawy elektroenergetyki

    Organizacja Laboratoriów:

 • Elektroenergetyki przemysウowej
 • Ukウadów elektroizolacyjnych

  

► Inne zainteresowania

 • ソeglarstwo

 


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki