SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

KIOSK MULTIMEDIALNY

Informacje

KIOSK MULTIMEDIALNY

29 kwietnia br. w Zamiejscowym Oカrodku Dydaktycznym w Tomaszowie Mazowieckim (Zespóウ Szkóウ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w przy ul. Legionów 47) uruchomiony zostaウ kiosk multimedialny przeznaczony do bezpウatnego korzystania z zasobów sieci Internet dla studentów naszej Uczelni, jak równieソ kandydatów poprzez rejestracj w systemie INTERNETOWEJ REKRUTACJI KANDYDATÓW (IRK) www.irk.pr.radom.pl.

Zainstalowane oprogramowanie pozwala na korzystanie z przeglアdania stron www (z moソliwoカciア kontrolowania otwieranych stron w celu blokowania serwisów okreカlonego typu), uソywania poczty elektronicznej przez przeglアdark www oraz przeglアdania zasobów serwerów, itp.


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki