SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

DZIEKAN I RADA WYDZIA」U TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI
POLITECHNIKI RADOMSKIEJ

 

majア zaszczyt zaprosi
na

Uroczystoカ Inauguracji
Roku Akademickiego 2011/2012

 

Uroczystoカ ta odb鹽zie si w dniu 11 paシdziernika 2011 roku o godzinie 10:00
w Auli A5 budynku Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki.

 

 

DZIEKAN

dr hab. inソ. Elソbieta Szychta, prof. nadzw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki