Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Nauczanie zdalne
Konsultacje pracowników WF-P
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego (28.10.2010)

Pierwsze lata działalności Wydziału

Instytut w nowej siedzibie

 

28 X 2010 roku uroczyście otworzyliśmy nowe, znakomicie wyposażone, pomieszczenia Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego. W otoczeniu zaproszonych gości wstęgę przeciął Prorektor Politechniki Radomskiej ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, z niewielką pomocą Dyrektora Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego dr hab. prof. nadzw. Dariusza Trześniowskiego.

    

Tym samym budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 31 zyskał drugiego, po Wydziale Ekonomicznym, współwłaściciela. Wspólnie będziemy korzystać z biblioteki i czytelni (bogatej w książki, czasopisma, multimedia), z auli wykładowych, pomieszczeń dydaktycznych. I wspólnie będziemy tworzyć atmosferę tego pięknego i nowoczesnego budynku.


Fundusze, jakie Instytutowi Filologiczno-Pedagogicznemu udało się pozyskać z niemieckiej Fundacji im. Hermana Niermana (50 tys. Euro), wzbogacone o równie poważne zaangażowanie finansowe Politechniki Radomskiej, pozwoliły na kompletne odnowienie sal i pokoi wykładowców i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt multimedialny. Należy w tym miejscu podkreślić osobiste zaangażowanie dr Roberta Skoczka, który nawiązał kontakt z fundacją, cały czas pośrednicząc w oficjalnych rozmowach, aż do szczęśliwego ich zwieńczenia.

Jako Instytut dysponujemy obecnie trzema dużymi salami (wyposażonymi w sprzęt multimedialny: projektory i ekrany), w których może jednocześnie korzystać z zajęć ok. 50 osób.

Ponadto studenci mogą pracować w znakomitym laboratorium językowym, które uznać wypada za najnowocześniejszą tego typu placówkę w Radomiu (na wszystkich zgromadzonych gościach szczególnie duże wrażenie zrobiła tablica interaktywna).

Każdy z trzech Zakładów składających się na Instytut – Anglistyki, Germanistyki, Polonistyki – mógł zainstalować się w nowych pokojach. Dwa nowe pomieszczenia zyskał także Dziekanat Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego.


Kształcenie studentów oczywiście pozostaje dla nas priorytetem, otwieramy się jednak również szerzej na wszystkie inicjatywy kulturalne, które służyć mogą całemu miastu i regionowi. Pracownia Literatury Współczesnej zorganizowała już w nowych pomieszczeniach spotkanie z autorami książki literackiej o Radomiu: Paczka radomskich ­– Marcinem Kępą i Ziemowitem Szczerkiem. W planie są następne wieczory literackie. Szczególnym optymizmem napawa nas perspektywa nawiązanej niedawno ściślejszej współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”. W styczniu 2011 r. Instytut otworzy swoje drzwi dla wszystkich chętnych do słuchania wykładów i uczestniczenia w zajęciach akademickich. Swoje zaproszenie kierujemy do uczniów szkół miasta i regionu.

    

Życzmy sobie teraz, by w nowych pomieszczeniach Instytut Filologiczno-Pedagogiczny wkrótce powitał narodziny Radomskiego Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego!

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości otwarcia nowej siedziby Instytutu.

 

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny