SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

SPOTKANIE Z FIRM。 MOVARES

Informacje

Drodzy Studenci
kierunku Transport


Serdecznie zapraszam wszystkich Studentów kierunku Transport na spotkanie z przedstawicielami firmy Movares, które odb鹽zie si w dniu 23 listopada 2010 roku (wtorek) w auli A5 wedウug nast麪ujアcego porzアdku:

  • godzina 10.00 (semestr 1 i 3),
  • godzina 11.00 (semestr 5 i 7).

Spotkanie dotyczy wspóウpracy Studentów Naszego Wydziaウu z Firmア Movares (zatrudnienie Absolwentów, praktyki zawodowe).
 

DZIEKAN

dr hab. inソ. Elソbieta Szychta, prof. nadzw.

 

 

 

 


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki