SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

ZMIANA NUMERモW TELEFONモW

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

Wszystkich Pracowników i Studentów
uprzejmie informuj o zmianie numerów telefonów stacjonarnych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki.

Wszystkie aktualne dane znajdujア si na naszej stronie internetowej www.wtie.pr.radom.pl

DZIEKAN

dr hab. inソ. Elソbieta Szychta, prof. nadzw.


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki