O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

GMINY PODREGIONU RADOMSKIEGO. FINANSE, MIENIE, ROZWÓJ.

Publikacje » Nauki ekonomiczne

GMINY PODREGIONU RADOMSKIEGO. FINANSE, MIENIE, ROZWÓJ

Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Ortyńskiego i Marka Pypecia

2011, wyd. I , format B5, stron 260, 23,10 zł

 

Książka stanowi prezentację części wyników badań zrealizowanych w ramach projektu „Kreowanie środków na rozwój w samorządach terytorialnych subregionu radomskiego”, wchodzącego w skład badań statutowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy ma charakter wstępny i poświęcony jest charakterystyce głównych cech podregionu radomskiego na tle województwa mazowieckiego kraju. Przedstawiono tu między innymi podział administracyjny i powierzchnię podregionu, sytuację społeczną, PKB wytwarzany w podregionie w przeliczeniu na mieszkańca oraz stan i rozwój przedsiębiorczości.

Trzy kolejne rozdziały poświęcone są analizie budżetów gmin podregionu, z uwzględnieniem tych kryteriów, które wstępnie zostały zakwalifikowane, jako istotne z punktu widzenia oceny stopnia rozwoju oraz możliwości kreowania środków na rozwój w przyszłości.

 


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d