O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

REGION RADOMSKI W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KRAJU OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Publikacje » Nauki ekonomiczne

REGION RADOMSKI W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KRAJU OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Praca zbiorowa pod redakcja Ewy Markowskiej- Bzduchy i Witolda Rakowskiego

2012, wyd. I, format B5, stron 416, 31.50zł

 

Praca jest zbiorem opracowań podejmujących szeroki wachlarz problemów od czysto ekonomicznych do polityczno- prawnych. Przedmiotem badań jest nie tylko samo miasto Radom, ale i cały podregion radomski zarówno na tle innych podregionów, jak i w ujęciu jednostek lokalnych wchodzących w jego skład. Na koniec 2009 roku podregion radomski stanowiło na szczeblu powiatów 8 jednostek: 1 powiat grodzki (Radom) oraz 7 powiatów ziemskich, zaś na szczeblu gmin 51 jednostek- 40 gmin wiejskich, 9 gmin miejsko- wiejskich, 1 gmina miejska (Pionki) i 1 miasto na prawach powiatu (Radom).

 


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d