Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Nauczanie zdalne
Konsultacje pracowników WF-P
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Edurom - Dostęp do Sieci (Studenci i Wykładowcy)
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P" (2016-2019)
"Zintegrowany Program UTHRad." - Filologia i Pedagogika (2018-2022)
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

EDUROAM

Aktualności

 

EDUROAM

UsługaeduroamtosystemprostegoibezpiecznegoroaminguadresowanydoosóbzwiązanychześrodowiskiemnaukiiszkolnictwawyższegowPolsceinaświecie. PracownicyistudenciinstytucjikorzystającychzeduroammogąuzyskaćdostępdoInternetunatereniewszystkichinstytucjikorzystającychzeduroam, zarównowPolscejakizagranicą.

Zasadniczą cechą usługi eduroam jest z jednej strony ochrona prywatności użytkownika, przede wszystkim informacji o lokalizacji, w której aktualnie przebywa, a z drugiej strony zapewnienie identyfikacji użytkownika w wypadku, gdyby dopuścił się on naruszenia prawa.

KORZYŚCI

  • dostęp użytkowników do sieci we wszystkich jednostkach, na terenie których jest uruchomiona usługa eduroam,
  • dostęp użytkowników do sieci za pomocą jednego konta,
  • we wszystkich lokalizacjach użytkownik otrzymuje taki samzestaw dostępnych usług jak w jednostce macierzystej.

UsługajestjużdostępnanawszystkichwydziałachPolitechnikiRadomskiej, wbudynkuBibliotekiGłownejorazwbudynkuAuliGłównej. Wnajbliższymczasieusługazostanierozbudowana, poprzezzwiększenieliczbypunktówdostępowychwbudynkach.

OsobyzainteresowaneuzyskaniemdostępudosieciEDUROAMprosimyokontaktzCentrumSieciowo-Komputerowym
tel. (48) 3617826 lubprzezstronęwww.eduroam.pr.radom.pl.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny