Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Nauczanie zdalne
Konsultacje pracowników WF-P
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Edurom - Dostęp do Sieci (Studenci i Wykładowcy)
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P" (2016-2019)
"Zintegrowany Program UTHRad." - Filologia i Pedagogika (2018-2022)
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "Iwaszkiewicz w podróży" (26-27.04.2012)

Pierwsze lata działalności Wydziału

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

IWASZKIEWICZ W PODRÓŻY

Pracownia Literatury Współczesnej w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki Radomskiej była współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej IWASZKIEWICZ W PODRÓŻY, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 2012 roku w Radomiu

DZIEŃ PIERWSZY

26 kwietnia 2012 roku w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbyła się pierwsza część Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Iwaszkiewicz w podróży”. O godzinie 9.30 nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Radomskiej, prof. dr. hab. inż. Mirosława Lufta. Następnie uroczystość uświetniło wystąpienie Dziekana Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego, dr. hab. Dariusza Trześniowskiego, prof. Politechniki Radomskiej. Gości powitali również Marcin Kępa, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, oraz dr Ewa Kołodziejczyk i dr Anna Spólna z Pracowni Literatury Współczesnej.

 

Po przywitaniu i zapoznaniu gości z programem rozpoczęły się obrady, prowadzone przez prof. Dariusza Trześniowskiego. Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Nikolaj Jeżz Univierzy v Ljubljanie. Wygłosił referat pt. Podróż Iwaszkiewicza w historię na przykładzie opowiadania „Heydenreich”. Następnie wystąpił dr Jan Zięba z PWSW z Przemyśla z referatem Literacka geografia Jarosława Iwaszkiewicza. Kolejnym punktem konferencji była dyskusja dotycząca przedstawionych referatów.

         

 

Po przerwie na kawę i słynne radomskie ciasto „radomiankę” rozpoczęły się dalsze obrady. Przewodniczył im dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ w Tarnowie. Jako pierwsza wystąpiła mgr Magdalena Szczypiorska-Mutor z UW, wygłaszając referat pt. Nikły ślad stopy na weneckich kamieniach. Fotografia jako podróż pamięci w narracjach Jarosława Iwaszkiewicza. Następnie zabrał głos dr Andrzej Pytlak z Politechniki Radomskiej. Przedstawił referat zatytułowany Nieodbyta podróż. Jarosława Iwaszkiewicza koncepcja podróży muzycznej. Drugą część obrad zakończył mgr Marcin Kępa z RTN swoim wykładem Prowincja i Centrum. Gombrowicz kontra Iwaszkiewicz. Po długiej dyskusji uczestnicy sesji udali się na obiad.

         

 

Ważną częścią konferencji, służącą bliższemu poznaniu Radomia i jego instytucji kulturalnych, była wizyta w Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie kierownik placówki, Mieczysław Szewczuk oprowadził gości po dwóch wystawach: „Ciągle widzę ich twarze” i specjalnie przygotowanej na tę okazję ekspozycji fotograficznych portretów pisarzy, autorstwa Bernarda Gotfryda.

Następnie rozpoczęły się ostatnie tego dnia obrady prowadzone przez prof. dr. hab. Nikolaja Jeża. Jako pierwsza wystąpiła dr Dominika Świtkowska z Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli z referatem „Teraz puściłem się i tańczę”. Podróż do Patagonii Jarosława Iwaszkiewicza. Następnie swoje wystąpienie wygłosiła dr Iwona Pięta, reprezentująca PWSZ w Krośnie, która zaprezentowała tekst pt. „Ja” w podróży. Obraz Ameryki Południowej w listach Jarosława Iwaszkiewicza. Ostatnim referatem tego dnia była Analiza teoretyczna podróży i podróżników w świetle teorii socjologii w oparciu o wybrane utwory Jarosława Iwaszkiewicza przygotowana przez dr. hab. Grzegorza Kiedrowicza, prof. nadzw. Politechniki Radomskiej. Wszystkie wystąpienia zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie odbyła się rozmowa na temat wygłoszonych tekstów, w czasie której zadano szereg pytań oraz poruszono wiele kwestii dotyczących strategii pisarskich i życia Iwaszkiewicza.

         

 Po wyczerpującym, ale pełnym wrażeń i owocnych dyskusji dniu zaproszeni goście udali się na uroczystą kolację.

 

DZIEŃ DRUGI

W piątek, 27 kwietnia, w siedzibie Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego odbyła się druga część Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Iwaszkiewicz w podróży”. Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.30, a prowadził je dr Jan Zięba. Jako pierwszy zabrał głos dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ w Tarnowie. Jego wystąpienie nosiło tytuł „Wyszarp mi ręce co już nie wyrosną…”. Na marginesach „Uranii”. Profesor podjął się między innymi głębokiej analizy ostatniego epifanicznego wiersza poety.

         

 

Następnie głos zabrała dr Ewa Kołodziejczyk, reprezentująca Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki  Radomskiej, współorganizatorka konferencji. Zajęła się tematem: Imaginarium astralne Jarosława Iwaszkiewicza. W swoim odczycie Pani doktor przedstawiła różnego rodzaju motywy astronomiczne w poezji Iwaszkiewicza.

          

 

Z kolejnym odczytem o tytule Podróże niedokończone… czyli  Jarosława Iwaszkiewicza i  Lieberta wędrówki do źródeł poezji. Szkic porównawczy wystąpiła mgr Katarzyna Gościniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład zawierał porównanie kluczowych dla twórczości obu poetów wątków,  a także charakteryzował ich wzajemne przyjacielskie relacje.

Po gorącej dyskusji, w której wzięli udział uczestnicy obrad i słuchacze konferencji, o 11.30 zebrani goście udali się na przerwę kawową. Po kwadransie powrócili, by kontynuować obrady prowadzone przez dr Iwonę Piętę. Jako pierwszy z wykładem o tytule: Niespełniony dialog. Jarosław Iwaszkiewicz - Thomas Stearns Eliot wystąpiłdr hab. Tomasz Wójcik, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor mówił o związkach pisarstwa Iwaszkiewicza z projektem poetyckim Eliota. Następnie głos zabrał Marek Zagańczyk, redaktor „Zeszytów Literackich”. Jego odczyt: Jarosław Iwaszkiewicz i Józef Reinfeld. Podróże włoskie opowiadał o dziejach znajomości pisarza z młodym malarzem oraz ich wspólnej fascynacji Italią.

         

          

Jako ostatnia wystąpiła dr Anna Spólna z Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki Radomskiej, współorganizatorka konferencji. Wygłosiła referat „Stepy akermańskie” jako archetekst w powojennej poezji  Jarosława Iwaszkiewicza, w którym, wychodząc od analizy tytułowego utworu, przedstawiła różne formy dialogu dwudziestowiecznego poety z romantycznym mistrzem. Po wszystkich wystąpieniach  rozpoczęła się długa dyskusja.

         

 

Na koniec Organizatorki konferencji - dr Ewa Kołodziejczyk i dr Anna Spólna - w imieniu swoim i pozostałych współorganizatorów (RTN, OKiS „Resursa Obywatelska” oraz stowarzyszenia „Kocham Radom”) podziękowały uczestnikom za przybycie i owocne obrady.

 

Sprawozdanie z konferencji sporządziły:

Joanna Majchrzak, Sylwia Kobylska, Magdalena Pyrka

(studentki II roku Filologii polskiej, członkinie Koła Naukowego Polonistów)

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

 

 

 

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny