Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Zapomoga

Studenci »Pomoc materialna »

Wypełnij on-line wniosek, zapisz i wydrukuj, wypełnij ręcznie, złóż wraz z niezbędnymi dokumentami poświadczającymi opisaną sytuację w swoim Dziekanacie. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz w miesiącu.

www.dziekanat.pr.radom.pl


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji