Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: message: The transaction log for database 'CMS_PRad' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases (severity 17) in /usr/home/wwwpr/pr.radom.pl/integrum_objects/integrum_lib/dbquery.lib.php on line 78

Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: Query failed in /usr/home/wwwpr/pr.radom.pl/integrum_objects/integrum_lib/dbquery.lib.php on line 78
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 
Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

prof. dr hab. Sławomir Bukowski

Informacje ogólne »Biografie »

 

prof. dr hab. Sławomir Ireneusz Bukowski
Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą

Studia wyższe ukończył w 1979 roku na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Świętokrzyskiej (Ośrodek w Radomiu), uzyskując tytuł magistra ekonomii. Od 1 listopada 1979 roku pracuje w Politechnice Radomskiej na Wydziale Ekonomicznym.
W 1986 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1987-1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecznych WSI w Radomiu ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą oraz koordynatorem II stopnia Centralnego Programu Badawczego.
W latach 1996—2001 był prodziekanem ds. studiów dziennych i współpracy z zagranicą na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej.
W latach 80. i 90. pracował również w przemyśle państwowym i sektorze prywatnym, jako specjalista, doradca, główny księgowy. Był współzałożycielem, prezesem zarządu i głównym konsultantem w B&C Usługi Ekonomiczno-Prawne Sp. z o.o.(1989-1998).
Odbył staże naukowe w The Vienna Institute for International Economic Studies, w Austrii (1984) i w Uniwersytecie Łomonosowa, w Rosji (1988) oraz menedżerski - program EMED w USA, finansowany przez USAID (1996).
W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał 17 lipca 2013 r.
Od 1 września 2006 r. kieruje Katedrą Biznesu i Finansów Międzynarodowych, którą utworzył.
W latach 2008-2012 był Dziekanem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.
W latach 2000-2012 wykładał w uniwersytetach w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i Wielkiej Brytanii.
Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych opublikowanych w kraju i za granicą (w tym na liście filadelfijskiej), oraz autorem i współautorem ponad 150 ekspertyz dla biznesu.
Jest członkiem European Association of Development Research and Training Institutes, International Atlantic Economic Society, American Economic Association, Society for the Study of Emerging Markets, Association for Comparative Economic Studies, Komisji Nauk Towaroznawczych Oddziału PAN w Poznaniu, Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011), Złoty Krzyż Zasługi (2012), Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za habilitację (2005), Nagroda Zespołowa J.M. Rektora Politechniki Radomskiej (2007), Nagrody Indywidualne J.M. Rektora Politechniki Radomskiej za osiągnięcia naukowe (2008, 2009, 2010). Jest Członkiem Honorowym Loży Radomskiej Business Center Club. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.
Prof. Sławomir I. Bukowski jest żonaty i ma dorosłego syna.
Hobby: sztuka, film, muzyka literatura, historia starożytna, enologia, różne formy aktywności fizycznej - kulturystyka, joga, jogging, tenis ziemny, pływactwo, surfing, turystyka krajowa i międzynarodowa.
 

 

 

 


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji