Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Najlepsi absolwenci 2011/2012

Studenci »Pomoc materialna »

Zgodnie z Zarządzeniem R-21/2013  Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie: wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Uczelni dla celów umarzania przez banki 20% pożyczki lub kredytu studenckiego podajemy do wiadomości w trybie § 5 ust. 3 przywołanego zarządzenia listę 5% najlepszych absolwentów Uczelni w roku akademickim 2011/2012 na poszczególnych Wydziałach.

Absolwenci, którzy pobierali pożyczkę lub kredyt studencki, a znaleźli się na  liście – mogą zwrócić się do swojego Dziekana za pośrednictwem właściwego Biura Obsługi Studenta – o wydanie stosownego zaświadczenia, które upoważnia do zwrócenia się do banku o umorzenie 20% pożyczki lub kredytu studenckiego.

Listy 5% najlepszych absolwentów Uczelni na poszczególnych Wydziałach (pliki w formacie PDF):

  1. Wydział Ekonomiczny
  2. Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
  3. Wydział Informatyki i Matematyki
  4. Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
  5. Wydział Mechaniczny
  6. Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
  7. Wydział Sztuki
  8. Wydział Transportu i Elektrotechniki

do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji