Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Nauczanie zdalne
Konsultacje pracowników WF-P
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Edurom - Dostęp do Sieci (Studenci i Wykładowcy)
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P" (2016-2019)
"Zintegrowany Program UTHRad." - Filologia i Pedagogika (2018-2022)
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

Udział dr. Jacka Kowalskiego w konferencji naukowej "Postęp techniczny a język i literatura", Gorzów Wielkopolski, 18-19.11.2013

Działalność naukowa, konferencje

Udział dr. Jacka Kowalskiego

w ogólnopolskiej konferencji  naukowej

Postęp techniczny a język i literatura (Gorzów Wielkopolski, 18-19.11.2013)

 

W dniach 18-19 listopada 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Literatura i język w świecie ponowoczesnym pod hasłem „Postęp techniczny a język i literatura”. Zgodnie z hasłem przewodnim konferencji „Postęp techniczny a język i literatura” prelegenci z różnych ośrodków akademickich z całej Polski zabrali głos w aktualnej debacie wokół wpływu postępu technicznego i dokonujących się w dynamicznym tempie przemian technologicznych na szeroko pojęte aspekty badawcze związane z językiem jako środkiem komunikacji oraz literaturą jako przekazem kulturowym. Zarówno wygłoszone referaty jak i obrady konferencyjne cechowała wysoka wartość poznawcza skłaniająca do refleksji nad językiem oraz komunikacją we współczesnym świecie.

 

Katedrę Neofilologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu reprezentował Pan dr Jacek Kowalski z Zakładu Germanistyki, który wygłosił referat pt. Przybliżanie, oddalanie … - technika zoomu fotograficznego w przekazach kulturowo-literackich na przykładzie wybranych tekstów współczesnej literatury niemieckojęzycznej – próba konceptualizacji.

 

Zainteresowania naukowe Pana dr. Jacka Kowalskiego koncentrują się prymarnie wokół fotografii w literaturze, intertekstualności oraz intermedialności w przekazach kulturowo-literackich, które należą do aktualnych dyskursów badawczych akcentujących jednocześnie złożony charakter postępu technicznego we współczesnym świecie zarówno w języku jak i w literaturze. Dyskusja panelowa, w której czynny udział wziął także Pan dr Jacek Kowalski, zaowocowała perspektywą przyszłej współpracy z uczestnikami konferencji oraz ich zaproszeniem do złożenia wizyty w Katedrze Neofilologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego celem wykładów gościnnych dla studentów naszej Uczelni.


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny