Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Najlepsi studenci 2012/2013

Studenci »Pomoc materialna »

Zgodnie z Zarządzeniem R-53/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: sposobu wyławiania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w celu ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - podajemy do wiadomości listę 5% najlepszych studentów Uczelni w roku akademickim 2012/2013 na poszczególnych Wydziałach.

Listy 5% najlepszych absolwentów Uczelni na poszczególnych Wydziałach (pliki w formacie PDF):

  1. Wydział Ekonomiczny
  2. Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
  3. Wydział Informatyki i Matematyki
  4. Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
  5. Wydział Mechaniczny
  6. Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
  7. Wydział Sztuki
  8. Wydział Transportu i Elektrotechniki

 


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji