Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Konsultacje pracowników WF-P 2019/2020
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Studia podyplomowe

:: STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

 

Rekrutacja na Studia Podyplomowe odbywa się cyklicznie według następujących zasad:

na semestr zimowy w terminie: 1-30 września każdego roku
na semestr letni w terminie: 1-28 lutego każdego roku

 

Charakterystyka Studiów

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych obejmuje przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Uczestnikom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształcenia umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych (II etap edukacyjny), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Integralną częścią studiów są praktyki pedagogiczne umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych poprzez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych.

 

Uprawnienia studiów podyplomowych

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej. Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z dn. 6 lutego 2012 r., poz. 131), w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Organizacja studiów podyplomowych

1.       Czas trwania – 3 semestry

2.       Opłata za jeden semestr – 1.200 zł

3.       Liczba godzin dydaktycznych – 300

4.       Liczba godzin praktyk - 150

5.       Przewidywana liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie edycji studiów – 30 osób

 

Formy i terminy zajęć

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, ewentualnie (po uzgodnieniu ze słuchaczami) piątkowo-sobotnio-niedzielnych w budynku „Olimp”, w Radomiu przy ul. Malczewskiego 20A. Praktykę pedagogiczną słuchacz realizuje w czasie II i III semestru, niezależnie od terminów zjazdów, w dniach i godzinach pracy danej placówki..

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie studiów.

Sekretariat studiów (informacje organizacyjne)

Dariusz Rusak

ul. Malczewskiego 22, 26-600 Radom, budynek „Pentagon”

pokój 126, tel.: (48) 361-78-53

e-mail:  d.rusak@uthrad.pl

 

Kierownik studiów

dr Justyna Bojanowicz

ul. Malczewskiego 22A, budynek „Olimp”, 26-600 Radom

pokój 801, tel.: 513-049-539

e-mail: j.bojanowicz@uthrad.pl

 

----> WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE KATEDRY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny