Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Najlepsi absolwenci 2012/2013

Studenci »Pomoc materialna »

Zgodnie z Zarządzeniem R-21/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie: wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Uczelni dla celów umarzania przez banki 20% pożyczki lub kredytu studenckiego podajemy do wiadomości w trybie § 5 ust. 3 przywołanego zarządzenia listę 5% najlepszych absolwentów Uczelni w roku akademickim 2012/2013 na poszczególnych wydziałach.

Absolwenci, którzy pobierali pożyczkę lub kredyt studencki, a znaleźli się na liście – mogą zwrócić się do swojego Dziekana za pośrednictwem właściwego Biura Obsługi Studenta – o wydanie stosownego zaświadczenia, które upoważnia do zwrócenia się do banku o umorzenie 20% pożyczki lub kredytu studenckiego.

Listy 5% najlepszych absolwentów Uczelni na poszczególnych wydziałach (pliki w formacie PDF):

 1. Wydział Ekonomiczny
   - Administracja - I stopnia, II stopnia
   - Ekonomia - I stopnia, II stopnia
   - Towaroznawstwo - I stopnia, II stopnia
   
 2. Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
   - Filologia
   - Pedagogika
   
 3. Wydział Informatyki i Matematyki
   
 4. Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
   
 5. Wydział Mechaniczny
   
 6. Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
    - Fizjoterapia
    - Wychowanie fizyczne
   
 7. Wydział Sztuki - I stopnia, II stopnia
   
 8. Wydział Transportu i Elektrotechniki

do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji