Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi

Aktualności - archiwum »

W dniu 27 listopada 2014 r. odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych m.in. z Politechniki Białostockiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz sympatycy i przyjaciele Profesora Tadeusza Kaczorka.
Laudację podczas uroczystości wygłosił Promotor przewodu – prof. dr hab. inż. Mirosław Luft Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich UTH Radom, przybliżając w niej sylwetkę Profesora T. Kaczorka oraz Jego bogaty dorobek naukowy. Profesor Mirosław Luft podkreślił w laudacji także wieloletnią owocną współpracę Profesora Kaczorka z naszą Uczelnią, a głównie z Wydziałem Transportu i Elektrotechniki.

Profesor Tadeusz Kaczorek jest wybitnym polskim uczonym o światowym autorytecie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach elektrotechnika i automatyka.
Działalność naukowa Profesora Tadeusza Kaczorka dotyczy zagadnień elektrotechniki i automatyki związanych z teorią sterowania oraz teorią systemów dynamicznych, a w szczególności układów singularnych i wielowymiarowych. Jest twórcą teorii singularnych układów dwuwymiarowych oraz dwuwymiarowych układów dodatnich.
Profesor jest pionierem badań w obszarze dyskretnych układów dynamicznych o wielu zmiennych niezależnych oraz układów osobliwych. Przedstawił oryginalne, jednolite ujęcie teoretyczne dodatnich układów dynamicznych.

Obecnie Profesor zajmuje się układami dodatnimi ułamkowego rzędu, umożliwiającymi precyzyjny opis złożonych procesów. Opracował i przedstawił nowe metody analizy układów ułamkowych, pozwalające na rozwiązanie trudnych problemów matematycznych.
Profesor Tadeusz Kaczorek jest twórcą uznanej na świecie szkoły naukowej w zakresie teorii sterowania i układów dynamicznych. Jego działalność naukowa i dydaktyczna ma ponad pięćdziesięcioletnią historię, bardzo bogatą, wszechstronną i owocną.

Profesor Tadeusz Kaczorek cieszy się uznaniem i wysoką pozycją naukową o czym świadczy długa lista funkcji i zaszczytów przyznawanych Profesorowi przez środowiska naukowe. W latach 1986-1991 był dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Rzymie oraz przez wiele lat członkiem Komitetu Badań Naukowych. Był i jest powoływany do ciał opiniotwórczych funkcjonujących przy prezydencie i premierze RP. Od 1986 roku jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, a od 1998 roku - członkiem rzeczywistym PAN. Od wielu lat uczestniczy w pracach dwóch Komitetów PAN: Elektrotechniki oraz Automatyki i Robotyki. Jest także członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz członkiem honorowym Węgierskiej Akademii Nauk. Pracuje również w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Komisji Etyki PAN. W 1996 roku został wybrany członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w której od 2002 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a od 2006 roku do 25 lutego 2013 roku był jej Przewodniczącym. Jest Redaktorem Naczelnym Biuletynu PAN, serii Technika, Przewodniczącym Rady Programowej czasopisma technicznego Pomiary, Automatyka, Kontrola.

Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne Profesor Tadeusz Kaczorek otrzymał wiele nagród, między innymi Nagrodę Państwową, 14 Nagród Ministra, Nagrodę Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk, wiele nagród Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Rektora Politechniki Białostockiej. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Tadeusz Kaczorek wygłosił wykład okolicznościowy pt. „Kilka uwag na temat modelu kariery akademickiej, kształcenia wybitnie zdolnych i finansowania badań naukowych.”

Całość uroczystości uświetnił Chór Akademicki UTH Radom.

GALERIA


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji