Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Współpraca UTH Radom z firmą Thales Polska Sp. z o.o.

Aktualności - archiwum »

Dnia 14 kwietnia 2015 r. w Radomiu podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Thales oraz radomskim Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym. Przedstawiciele stron zadeklarowali chęć współpracy naukowo-badawczej oraz edukacyjnej w zakresie technologii transportowych, a także w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa oraz lotnictwa. Uczelnia będzie korzystać z zasobów laboratoryjnych spółki. W najbliższym czasie mają powstać wspólne projekty skierowane na zwiększenie potencjału i innowacyjności podmiotów.

„Bardzo się cieszymy pozyskaniem kolejnego strategicznego partnera wśród polskich ośrodków naukowych. UTH Radom przykłada ogromną wagę do wielostronnego kształcenia kadr. Z kolei strategią rozwoju firmy Thales, która pozwoliła nam osiągnąć pozycję globalnego lidera technologicznego, jest staranne przygotowanie zaplecza naukowego, zwłaszcza poprzez współpracę z uczelniami. Liczę na to, że transfer technologii oraz dzielenie się doświadczeniem pozwolą nam wspólnie osiągnąć sukces zarówno w kształceniu kadr, jak i wdrażaniu innowacyjnych pomysłów” – podkreśla prezes Thales Polska, Paweł Piotrowski.

Jednostki skupią się na współpracy technologicznej. Przedmiotem wspólnych badań będzie opracowywanie nowych propozycji w zakresie zintegrowanych rozwiązań transportowych oraz systemów informacji o kluczowym znaczeniu dla obronności, bezpieczeństwa oraz lotnictwa. W planach są nie tylko programy naukowo-badawcze, ale również programy rozwojowe oraz celowe. Umowa przewiduje także wykorzystania sprzętu laboratoryjnego Thales w zakresie prac naukowych, badawczych i edukacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet. Doposażenie uczelnianych laboratoriów ma przyczynić się do zintensyfikowania praktycznego kształcenia na tym sprzęcie studentów w zakresie projektowania i zastosowania nowoczesnych elektronicznych systemów telekomunikacyjnych, systemów sterowania transportem oraz systemów sektora obronnego i cywilnego.

„Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dynamicznie i owocnie współpracuje z firmami z różnych branż. Powiązanie z szeroko pojętym biznesem to element działalności, do którego przykładamy szczególną uwagę, tak w zakresie dydaktyki, jak i sfery naukowo- badawczej. Gwarantujemy w ten sposób naszym studentom kształcenie praktyczne na bardzo wysokim poziomie, a pracownikom naukowo - dydaktycznym umożliwiamy nieustanne poszerzanie wiedzy i rozwój w dziedzinie badawczej” – zaznacza Rektor UTH Radom, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.

Thales jest światowym liderem technologicznym na rynku lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz obronnym i bezpieczeństwa. W 2014 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 13 miliardów euro, zatrudniając 61 000 pracowników w 56 krajach. Dzięki 20 000 inżynierów i naukowców, Thales ma unikalną zdolność do projektowania, tworzenia i wdrażania urządzeń, systemów i usług, które spełniają najbardziej złożone wymogi bezpieczeństwa. Thales ma wyjątkowe międzynarodowe doświadczenie. Prowadzi działalność na całym świecie współpracując z lokalnymi klientami i partnerami.


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji