O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

JAKOŚĆ USŁUG ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ORGANIZACJACH ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE

Publikacje » Nauki ekonomiczne

JAKOŚĆ USŁUG ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
W ORGANIZACJACH ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE
 

Małgorzata Lotko
wyd. I, 2015, B-5, str. 216, oprawa twarda, cena 47,62 zł (monografia)
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB - Radom

 

W monografii zaprezentowano ogólny model jakości usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Model składa się z modelu pomiarowego i modelu doskonalenia. Opracowując propozycję koncepcji modelowej, wykorzystano wielowymiarowe techniki eksploatacyjne. W rezultacie wyodrębniono cztery wymiary jakości badanych usług: innowacyjność, kapitał ludzki, dokumentacje i rezultaty. Wykazano, że jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w firmach odpowiedzialnych społecznie wymaga doskonalenia. Wskazano obszary i priorytety doskonalenia, opracowano zestaw dobrych praktyk i mierników oceny doskonalenia w tym obszarze.
 


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d