Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Aktualności - archiwum »

W dniu 10 czerwca 2015 roku w Zakrzewie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne”.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katedrę Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedrę Prawa i Nauki Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu „SKAUTH”.

W konferencji uczestniczyło ponad 90 osób, w tym przedstawiciele 17 ośrodków naukowych z całej Polski: Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Europejskiej Uczelni Informatyczno – Ekonomicznej
w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, a także przedstawiciele administracji samorządowej, rządowej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele mediów i patronów.

Patronaty honorowe nad konferencją objęli: Minister Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Wójt Gminy Zakrzew, Starosta Radomski, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Radomia, Wojewoda Mazowiecki, Rektor oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, a także: Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, Rocznik Samorządowy, Portal karieraprawnika.pl, Kwartalnik Wieści Zakrzewa, Serwis Samorządowy Lex.pl, Radio Plus Radom, Serwis Prawa.pl, Serwis radom24.pl, Instytut Spraw Obywatelskich INSPIRO, Serwis regioportal.pl, Serwis radomnews.pl, Serwis portal samorządowy.pl, Serwis s.Prawnik.pl, Serwis Administracyjno – Samorządowy.

W trakcie obrad w przeprowadzone zostały 4 panele dyskusyjne, na których 40 prelegentów przedstawiło swoje referaty. Każde wystąpienie wysłuchane było z widocznym zainteresowaniem i zostało szeroko omówione przez uczestników Konferencji, zarówno podczas dyskusji, jak i w rozmowach kuluarowych. 

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia. 


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji