Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

"OTWARTE DRZWI"

Aktualności - archiwum »

XII edycja ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Już od dwunastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "OTWARTE DRZWI", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmują problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i uzyskały bardzo dobrą ocenę. Termin składania prac - 29 lipca 2015 r.

Kategorie prac:

  • rehabilitacja społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Serdecznie zapraszamy studentów Uniwersytetu do udziału w Konkursie, którego szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu - www.pfron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki.


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji