Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Konkurs dla studentów

Aktualności - archiwum »

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą pracę licencjacką/inżynierską/magisterską o tematyce rozwoju lub rewitalizacji Dąbrowy Górniczej.


Organizatorem konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową: magisterską oraz inżynierską lub licencjacką o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza jest Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Celem konkursu jest:

 • pobudzanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką rozwoju Dąbrowy Górniczej, zwłaszcza w kontekście ożywienia obszarów zdegradowanych, dotkniętych zjawiskami kryzysowymi w wymiarze gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym;
 • tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym dąbrowianom włączanie się do dyskusji na temat przyszłości Dąbrowy Górniczej oraz w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju miasta;
 • promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze prowadzenia rewitalizacji obszarów miasta;
 • zwiększenie zainteresowania rewitalizacją i kreowanie pozytywnego wizerunku skutecznych działań na rzecz ożywienia zdegradowanych, zaniedbanych obszarów miasta;
 • zachęcanie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do szerszego podejmowania tematyki rewitalizacji oraz rozwoju obszarów Dąbrowy Górniczej w pracach dyplomowych – magisterskich, inżynierskich i licencjackich.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych w szkołach wyższych publicznych
i niepublicznych na terenie Polski. Autorom wybranych prac dyplomowych Komisja Konkursowa przyznaje:

 • Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę magisterską o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 5.000 zł,
 • Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę inżynierską
  lub licencjacką  o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 3.000 zł.

Termin nadsyłania prac: 

 • VI Edycja – 19 października 2015 r.
 • VII Edycja – 17 października 2016 r.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w trwale zamkniętej kopercie pod adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem: „PRACA DYPLOMOWA - Konkurs 2015".

Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału w konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowy Górniczej: www.idabrowa.pl oraz www.rewitalizacja.idabrowa.pl
Dodatkowe informacje nt. konkursu uzyskać można w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Osoba do kontaktu: Aneta Nowak tel.: 32 295 68 85,  e-mail: anowak@dabrowa-gornicza.pl.


 


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji