Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Nauczanie zdalne
Konsultacje pracowników WF-P
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Edurom - Dostęp do Sieci (Studenci i Wykładowcy)
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P" (2016-2019)
"Zintegrowany Program UTHRad." - Filologia i Pedagogika (2018-2022)
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa EDUKACJA WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO 15-16.10.2015

Działalność naukowa, konferencje

W dniach 15-16 października 2015 roku w Radomiu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa EDUKACJA WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO, Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości. Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatemJ.M. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Łukasika oraz Prezydenta Miasta Radomia – Radosława Witkowskiego. Towarzyszy ona  jubileuszowi 100-lecia powstania Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej.

 

Organizatorami wydarzenia są:

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Radomskie Towarzystwo Naukowe

Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Wydział Pedagogiczny Univerzita Kon?tantína Filozofa v Nitre

Dubnický Technologický In?titút v Dubnici Nad Váhom

Wydział Pedagogiczny Ostravská Univerzita v Ostravě

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska” w Radomiu

 

W konferencji obok wątków historycznych poruszone zostaną zagadnienia dotyczące obecnego stanu edukacji, jednak dominującym obszarem polemiki będą dylematy przyszłości. Edukacja podlega nieustającym przemianom. Konieczność ciągłego jej reformowania, rodzi dyskusje na temat jej poziomu, funkcjonowania uczniów w rzeczywistości edukacyjnej, jak również przygotowania absolwentów do radzenia sobie w przyszłej roli zawodowej. Zmiany społeczno-polityczne, ekonomiczne i kulturowe sprawiają, iż zachodzi potrzeba określenia nowego miejsca nauczyciela w systemie edukacyjnym. Szczególnie istotne wydaje się podjęcie dyskusji nad nowym modelem kształcenia nauczycieli, a przede wszystkim nad kompetencjami tych, którzy przygotowują przyszłych pedagogów.

 

Rozważania i refleksje mieszczące się między historycznymi przesłankami edukacji i wychowania, dylematami współczesności i jej dalszymi perspektywami, zostały ulokowane w następujących obszarach:

- Czy szkoła wyższa winna być panteonem wiedzy ukierunkowanej na kompetencje intelektualne, czy też ośrodkiem kształcenia ściśle powiązanym z rynkiem pracy?

- Kształcenie dla przyszłości.  Edukacja a rynek pracy.

- Dylematy współczesnego pedagoga.

- Dawniej i dziś w edukacji.

- Quo vadis nauczycielu? Dokąd idziesz nauczycielu?

 

Referaty przedstawione na konferencji zostaną wydrukowane w recenzowanej publikacji naukowej.

 

Szczegółowy program konferencji na stronie: http://www.kpp.pr.radom.pl/nauczyciel/

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny