Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Nauczanie zdalne
Konsultacje pracowników WF-P
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Edurom - Dostęp do Sieci (Studenci i Wykładowcy)
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P" (2016-2019)
"Zintegrowany Program UTHRad." - Filologia i Pedagogika (2018-2022)
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

I Studenckie Seminarium Naukowe pt. Bezpieczeństwo młodzieży. Szanse i zagrożenia (Radom, 19.04.2016)

Działalność naukowa, konferencje

Dnia 19 kwietnia 2016 r. z inicjatywy dr Doroty Zbroszczyk odbyło  się I Studenckie Seminarium Naukowe pt. Bezpieczeństwo młodzieży. Szanse i zagrożenia. Seminarium zorganizowane było wspólnie z Wydziałem Prewencji KWP zs. w Radomiu. Udział w nim wzięli studenci Naukowego Koła Resocjalizacji oraz funkcjonariusze Policji z terenu garnizonu mazowieckiego zajmujący się problematyką nieletnich oraz profilaktyką społeczną.

Celem seminarium było ukazanie, przedyskutowanie i wypracowanie wspólnych celów, które w przyszłości mogą się przysłużyć do poprawy bezpieczeństwa nieletnich. Podczas spotkania zostały przedstawione referaty dotyczące czynników zagrażających współczesnej młodzieży, jak również propozycje działań profilaktycznych. Wystąpienia koncentrowały się między innymi na potrzebach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem młodego człowieka w odniesieniu do potrzeby bezpieczeństwa.

Wszystkich zaproszonych gości przywitała inicjatorka I Studenckiego Seminarium Naukowego dr Dorota Zbroszczyk. Spotkanie otworzyła dr Anna Stachurska – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH wspólnie z mł. insp. Tomaszem Cybulskim – Naczelnikiem Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu.

Jednym z pierwszych  prelegentów była podinsp. Aneta Pawlińska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, która zaprezentowała tematykę cyberprzemocy, jako współczesnego źródła zagrożenia dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu przedstawiła formy i rodzaje cyberprzemocy oraz skalę zjawiska. Niezwykle cenne były wystąpienia prelegentów dr Tomasza Orczykowskiego i studentek Marty Franaszczyk, Angeliki Jabłońskiej, Julii Fortyńskiej oraz Kingi Dziuby przedstawiające wyniki badań własnych.

Sierż. dr Tomasz Orczykowski w interesujący sposób zaprezentował wyniki badań dotyczące używania przez młodzież substancji odurzających. Przedstawił problem, jako błędne pojmowanie bezpieczeństwa przez badanych. Kolejne prelegentki Marta Franaszczyk i Angelika Jabłońska zaprezentowały wyniki przeprowadzonych badań dotyczące skuteczności działań profilaktycznych w środowisku szkolnym. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Kingi Dziuby, która przedstawiła wyniki badań porównawczych dotyczących stresu i poczucia bezpieczeństwa, przeprowadzonych wśród młodzieży polskiej i austriackiej.

Następnie głos zabrała kom. dr Katarzyna Zaremba, która  swoje wystąpienie poświęciła głównie problematyce przestępczości nieletnich. Główny kontekst wykładu dotyczył spolaryzowanego postrzegania nieletniego, jako sprawcy i jako ofiary przestępstwa.

Wśród zabierających głos była również studentka Agata Pejś z referatem „Zagrożenie cyberprzestrzeni a bezpieczeństwo młodego człowieka”. Ostatnią prelegentką reprezentującą KWP zs. w Radomiu była podkom. Justyna Stanik-Rybak, której wykład koncentrował się wokół przemocy wobec dziecka i płynących z problemu konsekwencji, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Na zakończenie spotkania głos zabrała dr Dorota Zbroszczyk z UTH podsumowując I Studenckie Seminarium Naukowe. Dr Zbroszczyk podkreśliła, iż problematyka bezpieczeństwa młodzieży jest niezwykle rzadko poruszanym tematem w naukach o bezpieczeństwie, dlatego też tak ważna jest wymiana doświadczeń w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny