Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Andrzej Wajda, przesłał list wspierający naszą uczelnię.

Aktualności - archiwum »

Andrzej Wajda, najbardziej znany i ceniony polski reżyser, przesłał na ręce Rektora Politechniki Radomskiej prof. dr hab. Mirosława Lufta list wspierający naszą uczelnię. Odbieramy go jako wsparcie dla naszych działań i potwierdzenie znaczącej pozycji Politechniki na rynku edukacyjnym w naszym mieście. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i potwierdzenie, że to co robimy spotyka się z uznaniem środowiska akademickiego.

List Pana Andrzeja Wajdy, honorowego obywatela Radomia:

Magnificencjo,

z wielkim wzruszeniem i radością przyjąłem życzenia Pana. Powojenny Radom był naprawdę miastem nie tylko biednym, ale zapomnianym od Boga i ludzi.

... ale nadzieję budziły radomskie gimnazja. To prawda, że większość z nas szukała swego miejsca poza Radomiem, ale właśnie oświata stała się radomską specjalnością.

Dlatego wzrusza mnie fakt, że w Radomiu istnieje Politechnika, a za nią budzą się do życia inicjatywy kulturalne, które wzbogacają młodzież i dopełniają jej edukacji.

Cieszy to wszystko moje stare serce, gdyż pozwala myśleć o Radomiu z nadzieją na przyszłość.

Z wyrazami głębokiego szacunku
Andrzej Wajda

29.04.2006 Warszawa

do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji