AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

Prof. Małgorzata Lotko prezesem mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

AKTUALNOŚCI

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyło się zebranie mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (PTT), podczas którego wybrano nowe władze oddziału na kadencję 2017–2020. Prezesem została dr hab. Małgorzata Lotko, prof. UTH, wiceprezesem dr hab. inż. Regina Borek-Wojciechowska, prof. UTH, sekretarzem dr inż. Magdalena Paździor, skarbnikiem dr inż. Jadwiga Rudecka.

Nowo wybrana prezes jako główne cele działalności przedstawiła:

  • zainicjowanie procesu akredytacji laboratorium sensorycznego, działającego przy Katedrze Towaroznawstwa i Nauk o Jakości,
  • propagowanie wyników badań prowadzonych przez członków oddziału, między innymi w zakresie: jakości wyrobów i usług, kosmetologii, produktów chemii gospodarczej, badań sensorycznych oraz strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  • publikację serii wydawniczej monografii pod patronatem mazowieckiego oddziału PTT,
  • wspieranie funkcjonowania i rozwoju czasopisma Polish Journal of Commodity Science,
  • zainicjowanie serii konferencji z cyklu Radomski Dzień Młodego Towaroznawcy.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydział Ekonomii i Finansów.