AKTUALNO¶CI
WYDZIA£
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKO¶CI KSZTA£CENIA
KIERUNKI KSZTA£CENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

KBiFM zaprasza na otwarte seminarium naukowe w dn. 23 lutego 2017

AKTUALNO¶CI

Katedra Biznesu i Finansów MiÍdzynarodowych zaprasza na otwarte seminarium naukowe, które odbÍdzie siÍ w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) w sali 313 o godz. 14:00.

Tematem seminarium bÍdzie prezentacja referatu dr Katarzyna Kalinowskiej pt. "Antycykliczne oddzia≥ywanie podatku PIT w Polsce przed i po 2009 r."

Serdecznie zapraszamy.


do gůry
wy∂lij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydzia≥ Ekonomii i Finansůw.