AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, FINANSE I ZARZĄDZANIE 2017

AKTUALNOŚCI

21. edycja konkursu Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie odbędzie się w Łodzi w dniach 18-22 maja 2017. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od 28 lutego do 21 marca! Do Konkursu zakwalifikuje się 15 pierwszych zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W konkursie uczestniczyć mogą zespoły studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia lub III roku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania. Każdą uczelnię ekonomiczną może reprezentować tylko jeden zespół. W przypadku uczelni nieekonomicznych, w konkursie może wziąć udział tyle zespołów z jednej uczelni, ile jest wydziałów związanych z ekonomią, finansami i zarządzaniem (tylko jeden zespół może reprezentować jeden wydział). W skład zespołu może wchodzić minimum 3, maksimum 5 studentów. Student może uczestniczyć w konkursie tylko raz.

Konkurs przebiega etapami. Pierwsze dwa dni to dwa etapy konkursu, w trakcie których uczestnicy przeprowadzają analizę specjalnie na tę okazję opracowanych przypadków i przygotują raporty rekomendujące rozwiązanie przedstawionych problemów. Każdego dnia ‘case study’ dotyczy innych aspektów funkcjonowania firm. Do ostatniego, trzeciego etapu, przechodzą dwie drużyny. Zwycięskie zespoły stają do negocjacji, które przeprowadzane są według założeń nakreślonych przez eksperta.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Pula nagród w konkursie wynosi 38 750 zł – nagradzani są uczestnicy 5 najlepszych zespołów. Każdy członek zwycięskiego zespołu otrzymuje, odpowiednio, za zajęcie przez zespół: I miejsca - 2.500 zł, II miejsca – 2.000 zł, III miejsca – 1.500 zł, IV miejsca – 1.000 zł, V miejsca – 750 zł. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie konkursu

Jak zgłosić zespół do konkursu?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać mailem na adres konkurs@fep.lodz.pl, a w ślad za tym obowiązkowo pocztą tradycyjną (z podpisem Rektora/Dziekana) do 21 marca 2017 roku (decyduje data dostarczenia wniosku aplikacynego do siedziby Fundacji), na adres:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel.: (42) 632 59 91, 631 95 58

Harmonogram:

  • do 21 marca 2017 roku – termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu
  • do 31 marca 2017 roku – potwierdzenie przez FEP przyjęcia zgłoszenia do konkursu
  • 20 maja 2017 roku – konkurs

 

Fundatorem konkursu oraz nagród w konkursie jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, zaś organizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Zwyczajowo, koszty pobytu i wyżywienia w czasie konkursu pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Koszty dojazdu pokrywają sami uczestnicy.

Więcej informacji na stronie www:  http://fep.lodz.pl/pl/programy-menu/konkursy/konkurs-pfiz-2017


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydział Ekonomii i Finansów.