AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

Nasi Absolwenci znajdują zatrudnienie!!!

AKTUALNOŚCI

Około 96% absolwentów WNEiP studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Ekonomia oraz blisko 93%  absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia  na kierunku Administracja występuje w rejestrach ZUS!

Średni czas od uzyskania dyplomu do podjęcia  pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu wynosi około 4,5 miesiąca.  


Powyższe dane pochodzą z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) szkół wyższych i dotyczą Absolwentów, którzy ukończyli studia w 2014 roku.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat ekonomicznych losów naszych Absolwentów można znaleźć w zakładce System Jakości Kształcenia.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydział Ekonomii i Finansów.