Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Konkurs na pracę poświęconą kulturze chrześcijańskiej

Aktualności - archiwum »


Katedra Sztuki Politechniki Radomskiej zaprasza dyplomantów i absolwentów szkół wyższych z ostatnich trzech lat do udziału w konkursie, towarzyszącego Tygodniowi Kultury Chrześcijańskiej, który odbędzie się w październiku 2006 w Radomiu. Mogą wziąć w nim udział studenci ostatniego roku i absolwenci studiów magisterskich, licencjackich, którzy realizują, bądź zrealizowali pracę dyplomową poświęconą szeroko rozumianej tematyce kultury chrześcijańskiej.
Honorowy patronat nad konkursem obejmą Ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. Biskup Zygmunt Zimowski oraz Rektor Politechniki Radomskiej prof. Mirosław Luft.

 1. Prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach:
  • prace pisemne, poświęcone aspektom kultury chrześcijańskiej. Oprawione teksty należy dostarczyć wraz z dyskietką w formacie *.doc, *.rtf;
  • prace zrealizowane przy pomocy mediów elektronicznych - film, instalacja video, prezentacja multimedialna, zapisane na nośnikach cyfrowych (płyta nagrana w formacie DVD), odnoszące się do szerokiego spektrum duchowości chrześcijańskiej;
  • Prace zrealizowane w mediach klasycznych - malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, rzeźba. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie do trzech prac o wymiarach nie przekraczających 150x200 cm (prace płaskie) i 150x150 cm (prace przestrzenne).

 2. W każdej z kategorii jest przewidziana nagroda główna i 3 wyróżnienia honorowe. Podziału nagród i oceny prac dokona Jury w składzie: (skład Jury zostanie ustalony w późniejszym terminie)

 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wraz z pracą (zestawem prac) poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej. Podpisanie karty jest równoznaczne ze zgodą przyjęcia warunków konkursu. Udział w konkursie jest także wyrażeniem zgody na udział pracy w wystawie pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania nadesłanych prac bądź ich fragmentów w środkach masowego przekazu.

 4. Termin składania prac z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi: 15. września 2006. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Katedry Sztuki, u. J. Malczewskiego 22 ("Pentagon") do pokoju 222, w godz. 10 - 14, bądź w dodatkowym miejscu określonym w późniejszym terminie.

 5. Decyzje Jury pozostają ostateczne i niepodważalne. Prace wykonane w mediach klasycznych, muszą mieć formę umożliwiającą późniejsza ekspozycję.

 6. Konkursowi towarzyszyć będzie konferencja naukowa: Ikona - ludzka próba odczytania tajemnicy Boga, której sekretarzem jest ks. dr Zbigniew Gaczyński. Odbędzie się ona 11 października 2006 r. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi przed rozpoczęciem obrad.
Sekretarz konkursu dr K. Łyszcz , tel. 048 361 78 54, e-mail: katedrasztuki@pr.radom.pl
Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji