4

Aktualności

W dniu 9 lutego 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zawarciu kolejnych dziewięciu umów o dofinansowanie projektów polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Koszt wszystkich przedsięwzięć to ponad 103 mln zł, z czego unijne dotacje w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 razem przekroczą kwotę 76 mln zł. Wśród nich znajduje się również nasza Uczelnia.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - www.nfosigw.gov.pl
 


do góry
wyślij
drukuj