Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Nauczanie zdalne
Konsultacje pracowników WF-P
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Edurom - Dostęp do Sieci (Studenci i Wykładowcy)
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P" (2016-2019)
"Zintegrowany Program UTHRad." - Filologia i Pedagogika (2018-2022)
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

International video competition: A day in the life of …(nationality)… students

Odczyty, wykłady, spotkania naukowe

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu organizuje międzynarodowy konkurs filmowy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i studentów wyższych uczelni w kraju i za granicą i polega na nakręceniu krótkiego filmu (maks. 3 min) w języku angielskim pt. „Dzień z życia uczniów/studentów z różnych krajów świata”.

Celem konkursu jest:

- wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu przedstawiającego typowy dzień uczniów lub  studentów z różnych krajów świata,

- zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej,

- zachęcenie młodzieży do wykorzystania urządzeń multimedialnych,

- promocja młodych talentów.

Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2017 roku na adres: video.contest2017@uthrad.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.11.2017 roku.

Ocena zgłoszeń konkursowych będzie dokonywana w dwóch etapach:

I. W pierwszym etapie nastąpi wyłonienie 20 najlepszych filmów w 2 kategoriach konkursu (po 10 filmów z każdej kategorii) przez komisję powołaną przez Organizatora. W skład komisji w pierwszym etapie konkursu wchodzą: Anna Stachurska, Magdalena Dygała, Iwona Gryz, Karolina Ditrych, Krzysztof Czaban.

II. W drugim etapie konkursu komisja w składzie: Małgorzata Warmińska, Kieran Donaghy, Jon Hird, John Hughes, Rob Howard – wyłoni 2 (z 10) zwycięskie prace wideo, po jednej w każdej kategorii.

W każdym etapie członkowie komisji powołanych przez Organizatora ocenią prace, przyznając według własnego uznania punkty: 30 punktów za tematykę, 30 punktów za kreatywność, 30 punktów za walor emocjonalny, 10 punktów za wykonanie techniczne. Suma: 100 punktów

Organizator przewiduje następujące nagrody:

I Nagroda (w kategorii szkoła średnia): kupon o wartości nie mniejszej niż 150 euro, gra planszowa REGIPIO – Podróżuj z angielskim, książki oraz gadżety wydawnictw: Oxford University Press oraz Express Publishing.

I Nagroda (w kategorii uczelnia wyższa): kupon o wartości nie mniejszej niż 150 euro, gra planszowa REGIPIO – Beat about the bush in business, książki i gadżety wydawnictw: Oxford University Press oraz Express Publishing.

Koordynator projektu: Magdalena Dygała mdygala@gmail.com

Do pobrania:

Regulamin konkursu plik doc)

Formularz zgłoszeniowy (plik doc)

Oświadczenie autora (plik doc)

Zgoda rodzica/opiekuna (plik doc)

Biogramy jurorów - UTH (plik doc)

Biogramy jurorów - ELT (plik doc)

Film promocyjny (YouTube)

 

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland is running an international video competition. We would like to invite high school students and university students to createa 3-minute video on the topic: ‘A day in the life of …(nationality)… students’.

The task is to record a short video to show the way of life of typical students in their hometown. Students can choose the whole day, starting from the morning till the evening or a typical school day.

There are two categories: high school students and university students.

The deadline for the video entries is on 8th October 2017.

The winners will be announced on 20 November 2017.

Students upload their videos onto a video-sharing site (YouTube or Vimeo, etc.) and send the links to video.contest2017@uthrad.pl

Entry assessment will be done in two stages:

I. In the first stage, 10 best films will be selected in 2 categories of the competition (10 films in each category) by the jury appointed by the Organiser. Composition of the jury in the 1st stage of the competition: Anna Stachurska, Magdalena Dygała, Iwona Gryz, Karolina Ditrych, Krzysztof Czaban.

II. In the second stage of the competition, the Organizer will appoint a group of experts in the field of teaching, who will select 2 (out of 10) winning video entries in two age categories. Composition of the jury in the 2nd stage of the competition: Małgorzata Warmińska, Kieran Donaghy, Jon Hird, John Hughes, Rob Howard.

 

At each stage, members of the jury appointed by the Organiser will evaluate the video entries by awarding points at their own discretion: 30 points for topic, 30 points for creativity, 30 points for emotional value, 10 points for technical excellence. Sum: 100 points

Prizes

1st prize (high school): A gift card with a value of not less than 150 euros, a board game REGIPIO - Travel with English, books and gadgets from the publishers: Oxford University Press and Express Publishing.

1st prize (university): A gift card with a value of not less than 150 euros, a board game REGIPIO – Beat about the bush in business, books and gadgets from the publishers: Oxford University Press and Express Publishing.

The international video competition is aimed at meeting the following goals:

- provide an opportunity for students from different countries to demonstrate their way of   life in an international video competition against their peers.

- choosing the most original video which shows a typical day of students in their hometown.

- encourage students to be creative.

- to show students’ talents.

- encourage students to use technologies.

Coordinator of the project: Magdalena Dygała mdygala@gmail.com

Download:

Rules and regulation of the Film Competition (doc file)

Entry form (doc file)

Statement by the author (doc file)

Parent/Guardian permission (doc file)

Bio Jury - UTH lecturers (doc file)

Bio Jury - ELT experts (doc file)

Promotional Film (YouTube)

 

 

Sponsorzy konkursu

    

     

     

 

 

Patronat honorowy

  

 

 

Patronat medialny

 

 

 

UTH


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny