Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Aktualności - archiwum »

Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Politechniki Radomskiej zrzesza studentów, którzy w sposób aktywny chcą spędzać swój wolny czas. W związku z tym koło organizuje i propaguje w środowisku akademickim sympozja, wyjazdy, szkolenia, rekolekcje, pogadanki, pielgrzymki i dyskusje o charakterze religijnym, społecznym i oświatowym. Ściśle związane jest z Duszpasterstwem Akademickim. Systematyczne spotkania członków odbywają się w budynku Duszpasterstwa przy ulicy Prusa 6.

Duszpasterstwo Akademickie to nie organizacja, zrzeszenie czy stowarzyszenie, ale to miejsce spotkania, refleksji chrześcijańskiej i formacji, które pozwala młodym w ważnym dla nich okresie z Bogiem wkraczać w dorosłe życie. Daje możliwość wspólnotowego zbliżenia się i przeżywania rzeczywistości Kościoła. Tu młodzi znajdują wsparcie i pomoc dla swoich chrześcijańskich wyborów. Słowa - Prawda, Nauka, Miłość, charakteryzują istotę działalności Duszpasterstwa.

W Radomiu spotkania studentów odbywają się w trzech punktach:
  • Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego, który mieści się przy ulicy Prusa 6,
  • Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Jadwigi (os. Akademickie)
  • przy parafii św. Teresy (os. Borki).
Długoletnia tradycją jest Msza św. Sprawowana w każdą niedzielę w katedrze Opieki NMP o godz. 20.00 gromadząca środowisko akademickie miasta. Identyczny charakter mają niedzielne Msze św. sprawowana o godz. 18.00 na Osiedlu Akademickim w parafii św. Jadwigi Królowej oraz w parafii św. Teresy na Borkach.

Codzienną formą pracy ośrodków są konwersatoria i spotkania formacyjne. Odbywają się one po Mszach św. Istnieją również: grupa teatralna i klub alpinistyczny. Studenci założyli Koła KSM przy Politechnice Radomskiej i przy Wyższej Szkole Biznesu im. Bp Jana Chrapka. Organizują oni sympozja, wykłady, wystawy na uczelniach. Działa również Caritas Academica, pragnąca wychodzić naprzeciw różnym problemom studentów (www.caritas.academica.prv.pl).

Szczególnymi wydarzeniami w życiu DA są adwentowe i wielkopostne rekolekcje akademickie oraz majowa Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka do Częstochowy, a także Forum Młodzieży Akademickiej. Każdego roku organizujemy również wyjazd na Europejskie Spotkania Młodych organizowane przez wspólnotę Taizé oraz na Apele III Tysiąclecia do Lednicy.

W dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz w ferie i wakacje organizujemy, pielgrzymki, wyjazdy i obozy turystyczno-wypoczynkowe.

Duszpasterstwo Akademickie wydaje miesięcznik pt. Gazeta Akademicka.

Kontakt:
Pokój nr 13, Malczewskiego 29, tel. +48 48 3617394
Email: ksm-pr@tlen.pl
Adres strony www: www.ksm-pr.prv.pl

do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji