Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Politechnika wspiera ideę honorowego krwiodawstwa

Aktualności - archiwum »

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomiu przyznał Rektorowi Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego - prof. dr hab. inż. Mirosławowi Luftowi - dyplom za wspieranie idei honorowego krwiodawstwa na terenie uczelni.

Politechnika Radomska nie pierwszy raz czynnie uczestniczy i wspiera liczne akcje charytatywne. Zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi oraz administracyjni bardzo często angażują się w pomoc osobom potrzebującym. Bardzo chętnie wspierają i krzewią, ciągle jeszcze zbyt mało popularną, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ideę honorowego krwiodawstwa.

Dyplom, jaki otrzymał Rektor Politechniki Radomskiej jest dużym wyróżnieniem, które z pewnością doprowadzi do jeszcze większej wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.

do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji