Aktualności
O nas
Statut PTE
Władze
Rada Naukowa
Konferencje naukowe
Patronaty PTE o/Radom
Deklaracje członkowskie
Kontakt

Zebranie założycielskie PTE o/Radom

Aktualności

Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Radomiu

Zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania terenowej jednostki organizacyjnej – Oddziału PTE z siedzibą w Radomiu, dnia 12 maja br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu odbyło się zebranie założycielskie tego Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 70 osób, w tym pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci oraz studenci. Z ramienia Zarządu Krajowego PTE w zebraniu wziął udział Pan Łukasz Antos, sekretarz Oddziału PTE w Kielcach.

Przewodniczącą Zebrania założycielskiego była Pani Prof. zw. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner. Wybrano organy Towarzystwa. Prezesem Zarządu PTE Oddział w Radomiu został Prof. nadzw. dr hab. Jan L. Bednarczyk, Dziekan WNEiP, natomiast Wiceprezesami zostały Prof. nadzw. dr hab. Anna Mężyk i dr Aneta Kosztowniak. Na sekretarza Oddziału wybrano mgra Pawła Świtala. Delegatami na Zjazd Krajowy PTE zostali: Prof. nadzw. dr hab. Jan Bednarczyk oraz Prof. zw. dr hab. Sławomir Bukowski. Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Prof. zw. dr hab. Katarzynę Głąbicką-Auleytner. Dokonano również wyboru członków Rady Naukowej oraz Komitetu Założycielskiego. Na zakończenie Zebrania założycielskiego określono główne cele Oddziału na najbliższą przyszłość, w tym objęcie patronatu nad I Międzynarodową Konferencją Naukową nt. Banki Spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, organizowaną na WNEiP UTH w Radomiu.

 

Opracowała

dr Aneta Kosztowniak

 


do góry
wyślij
drukuj





Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji