Zmiana zakresu rzeczowego projektu

Aktualności

Informujemy, iż na wniosek Zamawiającego został zmniejszony zakres rzeczowy realizowanego projektu.

W związku z tym, projektem zostanie objęty jeden budynek Uczelni - budynek Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn.

Stosowny aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0055/16-00 został podpisany w dniu 11 stycznia 2018 r.


do góry
wyślij
drukuj