O uczelni
Aktualności
Kontakt

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wśród beneficjentów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni

Newsy

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu znalazł się w gronie 100 polskich uczelni, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni ogłoszonego w 2017 r. przez wicepremiera Jarosława Gowina.

Nagrodzony projekt pt.: „Zintegrowany Program UTH Rad.” rozpoczął się 2 kwietnia 2018 r. i będzie trwał do 30 marca 2022 roku.

Wartość projektu to 4 827 173,79 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w UTH Rad., podniesienie kompetencji studentów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Projekt realizowany będzie na sześciu Wydziałach Uniwersytetu: Mechanicznym, Transportu i Elektrotechniki, Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Filologiczno-Pedagogicznym, Sztuki oraz przez Studium Języków Obcych, Bibliotekę Główną i Administrację Uczelni.
Projekt obejmuje realizację zadań w ramach modułów:

M1 - Moduł programów kształcenia,
M2 – Moduł podnoszenia kompetencji,
M3 – Moduł programów stażowych,
M6 – Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

  • opracowanie programów kształcenia w językach obcych (nowe specjalności: Komputer Aided Engineering - CAE na Wydziale Mechanicznym oraz International Business & Finace - IB&F na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych),
  • włączenie wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia w UTHRad. (realizacja cyklicznych zajęć w języku angielskim i niemieckim poprzez włączenie wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia w UTH Rad.,
  • program kompetencji studentów UTHRad. (w tym kompetencji zawodowych, interpersonalnych, komunikacyjnych, informatycznych i z zakresu przedsiębiorczości) poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,
  • organizację staży studenckich w przedsiębiorstwach,
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry UTHRad. (poprzez udział w szkoleniach, kursach językowych oraz w zagranicznych stażach dydaktycznych,
  • podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej UTHRad. (szkolenia dla Działu Nauczania, Działu Infrastruktury, Działu Aparatury Zaopatrzenia i Transportu, Sekcji Zamówień Publicznych oraz Działu Kwestury i Działu Kadr),
  • tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych w UTHRad. w celu doskonalenia jakości kształcenia (przeprowadzenie digitalizacji prac artystycznych pracowników dydaktycznych Wydziału Sztuki oraz stworzenie w Bibliotece Głównej UTHRad. 4 stanowisk dla osób niewidomych i słabo widzących oraz niepełnosprawnych ruchowo).

Wsparciem objętych zostanie: 603 studentów, 106 pracowników naukowo-dydaktycznych i 38 pracowników administracji UTHRad.


do góry
wyślij
drukuj