Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Oferta przedmiotów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

Studenci »Przedmioty ogólnouczelniane »

Oferta przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.


Oferta przedmiotów dla studentów obecnego 2-go semestru studiów kierunków:

  • Administracja
  • Ekonomia 
Lp. Nazwa przedmiotu Prowadzący 

Liczba godzin 

Liczba punktów ECTS

Status 
 1.  Wybrane zagadnienia współczesnego   kulturoznawstwa dr J. Kowalski 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
 2.  Rola historii w życiu społeczeństw dr A. Pytlak  30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
 3.  Bioetyka - wybrane zagadnienia dr inż. L. Wianowski     30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
 4. Kulturowe fundamenty Europy dr inż. L. Wianowski     30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów

 

Oferta przedmiotów dla studentów obecnego 2-go semestru studiów kierunku: 

  • Sztuka mediów i edukacja wizualna 
Lp. Nazwa przedmiotu Prowadzący 

Liczba godzin 

Liczba punktów ECTS

Status 
1. Globalizacja szanse i zagrożenia dr G. Olszwska 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
2. Współczesne problemy polityki gospodarczej dr U. Kosterna 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
3. Człowiek w środowisku społecznym dr J. Kida 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
4. Problemy rozwoju gospodarczego dr B. Zagożdżon 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
5 Kultury i organizacje dr M. Gagacka 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
6. Patologie w społeczeństwie dr M. Gagacka 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów

  

Oferta przedmiotów dla studentów obecnego 2-go semestru studiów kierunku:

  • Technologia chemiczna
Lp. Nazwa przedmiotu Prowadzący 

Liczba godzin 

Liczba punktów ECTS

Status 
1. Wybrane zagadnienia współczesnego   kulturoznawstwa dr J. Kowalski 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
2. Rola historii w życiu społeczeństw dr A. Pytlak   30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
3. Bioetyka - wybrane zagadnienia dr inż. L. Wianowski    30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
4. Kulturowe fundamenty Europy dr inż. L. Wianowski     30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
5. Globalizacja szanse i zagrożenia dr G. Olszwska 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
6. Współczesne problemy polityki gospodarczej dr U. Kosterna 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
7. Człowiek w środowisku społecznym dr J. Kida 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
8. Problemy rozwoju gospodarczego dr B. Zagożdżon 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
9. Kultury i organizacje dr M. Gagacka 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów
10. Patologie w społeczeństwie dr M. Gagacka 30 godz.(W) / 2 ECTS w trakcie zapisów

 

  

Uruchomione zostaną przedmioty, na które zapisze się największa liczba studentów.

Sylabusy: /files/

 

 

 


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji