AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
STRUKTURA
Katedra Nauk Społecznych
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Katedra Prawa Prywatnego
Katedra Prawa Publicznego
Katedra Teorii i Historii Prawa
OFERTA
JEŚLI STUDIUJESZ
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
NAUKA i BADANIA
KONTAKT

 
 
 

Ks. dr Wojciech Wojtyła

STRUKTURA » Katedra Teorii i Historii Prawa

Po uzyskaniu matury w 1998 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył egzaminem magisterskim na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie w 2004 r. na podstawie pracy Elementy etyki seksualnej w pismach Karola Wojtyły napisanej pod kierunkiem ks. dra Romana Kuligowskiego. W latach 2007-2014 odbył specjalistyczne studia filozoficzne na Wydziale Filozofii KUL. Na podstawie rozprawy Znaczenie kategorii uczestnictwa w myśli społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II napisanej w Katedrze Etyki pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 2016 roku wykładowca filozofii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół myśli filozoficznej Karola Wojtyły, a także wokół logiki prawniczej, etyki ogólnej i społecznej, antropologii filozoficznej, filozofii prawa oraz filozofii a kultury. Twórca i redaktor naczelny czasopisma Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli. Redaktor naczelny pisma Studia Diecezji Radomskiej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dwóch książek: Transcendencja i uczestnictwo. Wprowadzenie do myśli filozoficznej Jana Pawła II (Radom 2017) oraz Alfabet Jana Pawła II (Radom 2018).

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 


do góry
wyślij
drukuj

 

 

, Wydział Prawa i Administracji.