WYDZIAŁ
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
NAUCZANIE ZDALNE
SESJA
 
 
 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla Pani dr n. farm. Urszuli Piotrowskiej

WYDZIAŁ

 Pani dr n. farm. Urszula Piotrowska otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską pt. "Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne".

Pani dr n. farm. Urszula Piotrowska do lipca 2019 była pracownikiem Katedry Chemii, Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (obecnego Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa) UTH w Radomiu.

Nagrodą Prezesa Rady Ministrów wyróżniane są prace, których przedmiotem jest oryginalne rozwiązanie istotnego problemu naukowego albo rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej o doniosłym znaczeniu dla danej sfery. Nagrodę otrzymują także rozprawy, przedmiotem których jest rozwiązanie albo dokonanie mające wybitnie nowatorski lub innowacyjny charakter oraz prezentujące wysoki poziom wiedzy teoretycznej autora i wyróżniający poziom jego umiejętności w zakresie prowadzenia pracy naukowej, wysoko ocenionej i wyróżnionej przez podmiot, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Praca powstała we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym pod kierunkiem dr. hab. Marcina Sobczaka – Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych WUM oraz promotora pomocniczego dr hab. Ewy Olędzkiej.

 

Serdecznie gratulujemi i życzymy dalszych sukcesów.


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2020 WICiT