Obowiązujące akty prawne
Regulaminy
Prowadzone postępowania
Plany zamówień
Kontakt

Średni kurs Euro

Obowiązujące akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453)


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji