Obowiązujące akty prawne
Regulaminy
Prowadzone postępowania
Plany zamówień
Kontakt

Kwoty wartości zamówień oraz konkursów

Obowiązujące akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450)


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji