O uczelni
Aktualności
Kontakt

Komunikat ws. zagrożenia epidemiologicznego

Newsy

Wobec wzrostu ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie.

W związku z powyższym Rektor UTH Radom wydał zarządzenie w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, które wprowadza działania profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się zachorowań na ww. chorobę.

1. Od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne prowadzone na wszystkich formach i poziomach studiów oraz innych formach kształcenia w UTH Radom.

2. Z dniem 12 marca 2020 roku odwołane zostają:

1) wszelkie imprezy sportowe, kulturalne i naukowe o charakterze otwartym organizowane przez Uczelnię, jak również wydarzenia realizowane na terenie UTH Radom przez podmioty zewnętrzne,
2) udział Uczelni we wszelkich imprezach o charakterze otwartym.

3. Z dniem 19 marca 2020 roku wstrzymane zostaną:

1) wyjazdy służbowe, w tym udział w konferencjach zagranicznych pracowników Uczelni,
2) wyjazdy zagraniczne i przyjazdy studentów i doktorantów,
3) przyjazdy gości zagranicznych do UTH Radom,
4) kwaterowanie nowych osób w Domach Studenckich UTH Radom oraz wprowadzony zostanie zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

4. Zasady określone w pkt 2 i 3 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 roku.


Ponadto:

1. Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną kierowników poszczególnych jednostek.

2. Pracownicy UTH Radom zobowiązani są do:

1) niezwłocznego informowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki o podejrzeniu zachorowania, wywołanego przez koronawirusa, bądź fakcie objęcia kwarantanną,
2) przestrzegania rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-19 https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/,
3) wykorzystywania w komunikacji wewnątrzuczelnianej korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich,
4) zasady określone w pkt 2 ppkt 2i 3 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 roku.


ZARZĄDZENIE Rektora R-12/2020 [plik pdf]


do góry
wyślij
drukuj