O uczelni
Aktualności
Kontakt

Erasmus+ 2020/2021

Newsy

Drodzy Studenci – Kandydaci na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021,

w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotychczasowe metody rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ ulegają zmianie. Nie odbędzie się egzamin językowy oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie drogą mailową do dnia 15.05.2020 r. na adres: dwz@uthrad.pl wypełnionych dokumentów:

  1. Formularz dla Studenta [plik w formacie DOC]
  2. Podanie do Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich [plik w formacie DOC].

Ad 1) Formularz dla Studenta został podzielony na części: A, B, C, D, E. Prosimy wypełnić części: A, B, C, E.
W części E można podać dodatkowo drugą Uczelnię, do której ewentualnie student chciałby wyjechać, gdyby Uczelnia pierwszego wyboru nie była dostępna lub z innych względów wyjazd nie do nie byłby możliwy.

O wypełnienie części D zostaną poproszone przez Dział Współpracy z Zagranicą odpowiednie BOS-y po wydrukowaniu otrzymanych, wypełnionych dokumentów.

Ad 2) Podanie do Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich – należy wypełnić bez podpisów (student uzupełni podpis w terminie późniejszym, pozostałe podpisy uzyska Dział Współpracy z Zagranicą).

Załączonych w/w dokumentów nie należy drukować, należy je wypełnić elektronicznie i wysłać na adres: dwz@uthrad.pl.

Lista Uczelni Partnerskich [plik PDF], z którymi nasza Uczelnia ma podpisane umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+ - POBIERZ. Z tej listy student wybiera Uczelnię, do której planuje wyjazd na studia. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się ze stronami internetowymi wybranych uczelni, z wymaganiami, dodatkowymi dokumentami, które ewentualnie trzeba wysłać w odpowiednim terminie.

Studenci wyjeżdżający na praktyki sami znajdują sobie miejsce praktyki, mailowo kontaktują się z wybraną firmą i ustalają warunki przyjęcia na praktykę.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji na wyjazdy proszę kierować na adres: dwz@uthrad.pl.


do góry
wyślij
drukuj