SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

Zawieszone zaj鹹ia dydaktyczne

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

Zgodnie z aneksem numer 5 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puウaskiego w Radomiu do zarzアdzenia R-12/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: zagroソenia epidemiologicznego koronawirusem, wywoウujアcym chorob o nazwie COVID – 19, informuj, iソ do dnia 24 maja 2020 roku zawieszone sア zaj鹹ia dydaktyczne realizowane w siedzibie Uczelni.
 

Dziekan WTEiI UTH Rad.
dr hab. inソ. Tomasz Perzyski, prof. UTH Rad. 


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki