Credo

Andrzej Markiewicz

Prof. Dr hab. Andrzej Markiewicz Ur. 22.07.1956 r. w Skarżysku-Kamiennej.

amarkiewicz@autograf.pl 

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie w 1986 roku uzyskał dyplom magistra wychowania plastycznego w pracowni malarstwa i rysunku prof. Mieczysława Hermana oraz pracowni grafiki prof. Stanisława Góreckiego. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową, malarstwem. Twórczość swą prezentował na 31 wystawach indywidualnych (Kopenhaga, Kowno, Bańska Bystrzyca, Łódź, Kielce, Zakopane, Wrocław, Przemyśl, Sandomierz, Radom) a także na 254 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą (Dania, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, USA, Litwa, Łotwa, Węgry, Ukraina, Słowacja, Republika Czeska, Japonia). Prace między innymi w zbiorach: Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Rysunku Współczesnego w Lubaczowie, Indiana River Community College, Virginia, Florida – USA.Nagrody i wyróżnienia (między innymi): Nagroda Kwartalnika Krytyki Artystycznej „POKAZ”, 1 Międzynarodowa Wystawa Miniatury w Częstochowie 1998 – II Nagroda regulaminowa, Przedwiośnie 24 w Kielcach – Grand Prix , Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 26. Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – BWA Rzeszów – Grand Prix, V Międzynarodowe Biennale Pasteli – Wyróżnienie honorowe, Nowy Sącz, Galeria, BWA, 28. Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – BWA Rzeszów – I Nagroda, Nagroda Kulturalna Radomia 2015 – Nominacja, 9 Międzynarodowa Wystawa Miniatury w Częstochowie 2016 – Wyróżnienie honorowe. 6. Miedzynarodowy konkurs na rysunek im. M.E.Andriollego – II Nagroda, Nałęczów 2018 ,Ogólnopolski konkurs Triennale z martwa naturą, Sieradz 2018 - Wyróżnienie Honorowe, Radomska Nagroda Kulturalna za rok 2018-czerwiec 2019 rok. Obecnie dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

 

CREDO

Rysunek jest więc takim instrumentem widzenia, który od codziennego, rejestrowania wrażeń odwraca nas ku widzeniu refleksyjnemu. W nowy sposób wpisuje w świat naszą obecność. Dla sztuki rysunku, w granicach której znajduje się wiele sposobów obrazowania rzeczywistości istotne znaczenie ma język wypowiedzi, jego bogactwo, jakość, znaczenie. Linia, kreska, barwa, przestrzeń, forma stanowią główne elementy tego języka. Przy ich pomocy staram się przekazać komunikaty dotyczące znaczących zjawisk i wydarzeń istniejących w nas i wokół nas. Są to znaki jakimi człowiek porozumiewa się z innymi ludźmi, jakimi wyraża to, co czuje i myśli. Ujawnia się ów język także w okresie formowania indywidualnej drogi twórczej, określania własnej wewnętrznej postawy.

Istotą mojej twórczości jest kondensacja form polegająca na syntetyzowaniu i generalizowaniu doświadczeń, przeżyć, wrażeń – aż do punktu, w którym zaczynają one mówić nie o swej indywidualnej odrębności, o swoim jednostkowym istnieniu, ale stają się znakami ogólnych idei.

Staję po stronie tych, którzy twierdzą, że rysunek jest sztuką, służy bowiem do artykulacji myśli, wzruszeń, marzeń, snów, planów i konkretnych zamiarów. Jest formą zawierającą to, co było w przeszłości, ale jest także narzędziem wydobywania na jaw tego, co jest konieczne do określenia swojego stanowiska wobec wydarzeń, zjawisk, emocji odczuwalnych teraz. Włączony w proces widzenia, pozwala – nie opuszczając ram percepcji – dokonać przejścia od widzenia do poznania, albo jeszcze lepiej: pomaga uczynić widzenie rozumniejszym. ©

Prof. Andrzej Markiewicz


do góry
wyślij
drukuj

pierwsza poprzednia[1 z 2] następna ostatnialiczniki odwiedzin